AB INITIO – Ceacht 9

AB INITIO – Ceacht 9

Mír idirlín 9

Faigheann Fionnuala amach gur beag difríocht atá idir í féin agus a Mam i ndáiríre. Slis den seanmhaide í!

Ceacht 9
Tuiscint:
 • Cé a thagann isteach i Stáisiún na nGardaí?
 • Cad atá á dhéanamh ag Garda amháin?
 • Cad chuige a bhfuil fearg uirthi, meas tú?
 • Cad chuige ar aithin duine de na Gardaí í?
 • Cad a rinne sí as an tslí?
 • Cad chuige nár íoc sí a ceadúnas teilifíse?
 • Conas a athraíonn sé seo an tuairim atá ag Fionnuala i dtaobh a Mam, dar leat?
 • Agus iad lasmuigh de Stáisiún na nGardaí, cén gar a iarrann Mam ar a hiníon?
 • Cad atá sa litir a fhaigheann Fionnuala??
 • Cén mothúchán a léiríonn Daid? Cén fath?
Cuimhne:
 • Cá bhfuil an scuadcharr?
 • Conas atá mathair Fhionnuala gléasta?
 • Cén t-athrú a thagann ar Fhionnuala nuair a deir na Gardaí go n-aithníonn siad a Mam?
 • Cad a chaitheann Mam timpeall a muiníl?
 • Conas atá Daid gléasta?
 • Cén focal a litríonn Fionnualago mícheart, dar le duine de na mic léinn sa rang?
 • Cén sórt ceoil a chloisimid ag deireadh an ghearrscannáin?
Caint:

Is tusa máthair Fhionnuala. Tá tú ag déanamh gearáin le Ceannfort na nGardaí i dtaobh gur gabhadh d’iníon go neamhdhleatach nuair a bhí a bhí ag tógaint seasamh in aghaidh an chiníochais. Ba mhaith leat go n-iarrfaí ar an mbeirt Gardaí leithscéal a ghabháil léi ina thaobh.

Scríobh síos an comhrá a bheadh idir tú féin agus an Ceannfort faoin ábhar seo.

Scríobh:

Is tusa duine de na Gardaí a ghabh Fionnuala. Ní mór duit tuairisc oifigiúil a scríobh ar an eachtra a tharla os comhair an choláiste. Scríobh an tuairisc sin.

Gluais:

Pioc Sásúil – gan a bheith sásúil.
Ag déanamh ionsaí – ag déanamh fogha ar dhuine;
Ionsaí ciníoch – tabhairt faoi dhuine bunaithe ar an gcine lena mbaineann sé/sí.