AB INITIO – Ceacht 7

AB INITIO – Ceacht 7

Mír idirlín 7

Tá rún daingean déanta ag Fionnuala go n-éireoidh léi mar mhúinteoir ar ais nó ar éigean.

Ceacht 7
Tuiscint:
 • Cén sórt ceoil atá le clos agus Fionnuala ag rothaíocht i dtreo an choláiste?
 • Cad chuige go bhfuil an ceol seo le clos, dar leat?
 • An gceapann tú go bhfuil athrú tagtha ar Fhionnuala? Cén t-athrú, meas tú?
 • Cé atá ina seasamh ag an gclár dubh nuair a théann Fionnuala isteach sa rang?
 • Cad atá á dhéanamh ag an duine seo?
 • Cad chuige go bhfuil sé á dhéanamh aici?
 • Cad a dhéanann Fionnuala chun an rang a athghabháil?
 • Cad a theastaíonn ó Alonso a fhoghlaim?
 • An bhfuil Alonso singil nó pósta? Cé mhéad deartháir atá aige?
 • Cén ceist a chuireann Jonah?
 • Cad chuige a bhfuil Gaeilge á fhoghlaim ag Lucy?
 • Cad chuige go bhfuil Gaeilge á fhoghlaim ag Pauline?
Cuimhne:
 • An rothaíonn Fionnuala mall nó tapa i dtreo an choláiste?
 • An bhfuil dea-aoibh nó drochaoibh uirthi, meas tú?
 • Conas atá Margaret gléasta?
 • Cad a dhéanann Fionnuala leis an CD?
 • Céard í an fhadhb atá ag Pauline?
 • Cén dath atá (i) ar chóta Toni agus (ii) ar bhríste Toni?.
Caint:

Is tusa Pauline. Freagair na ceisteanna seo leis an duine atá in aice leat. Ansin cuir na ceisteanna ar Lucy.

 • Cad chuige go bhfuil tusa ag foghlaim Gaeilge?
 • Céard a cheapann tú faoin múinteoir nua seo?
 • Cén tír as a dtáinig tú?
 • Cad chuige go bhfuil an Ghaeilge á dhéanamh agat?
 • An teanga éasca nó teanga deacair í an Ghaeilge, dar leat?
 • An bhfuil aon teanga eile ar eolas agat seachas do theanga dhúchais féin?
 • I do thuairim, cé acu teanga is deacra Gaeilge nó Béarla? Cén fáth?
 • An gceapann tú go bhfuil taithí múinteoireachta ag Fionnuala?
 • Cad a cheapann tú faoi na modhanna múinte atá a gcleachtadh aici?
 • An gceapann tú go bhfuil feabhas tagtha uirthi?
Scríobh:

Scríobh cuntas gearr don pháipéar áitiúil faoin gclann agus faoi thábhacht na clainne i saol an duine.

Gluais:

An lá cheana – an lá faoi dheireadh.
Faoi bhrú – faoi strus.
Socrú síos – a bheith ar (do) shuaimhneas.
Colscaradh – nuair a scarann beirt atá pósta ar a chéile óna chéile.