AB INITIO – Ceacht 6

AB INITIO – Ceacht 6

Mír idirlín 6

Caithfidh Fionnuala an rang a athghabháil thar n-ais ó Margaret nó beidh an cath caillte aici.

Ceacht 6
Tuiscint:
 • Críochnaigh an seanfhocal ‘Beatha teanga . . . . . . .’
 • Cá bhfuil Fionnuala ina seasamh sa seomra ranga?
 • Cad atá molta ag an gcainteoir ar an CD don fhoghlaimeoir má’s rud é go mbíonn deacrachtaí aige/aici?
 • Cad chuige nár tháinig an chuid eile den rang, dar le hAlonso?
 • Cén ceist a chuireann sé ar Fhionnuala sula bhfágann sé an seomra?
 • Cén cruth atá ar sheomra codlata Fhionnuala?
 • An bhfuil máthair Fhionnuala sásta le cruth an tseomra? Cá bhfios duit?
 • An dtéann cuid cainte a Mam i bhfeidhm ar Fhionnuala, meas tú?
Cuimhne:
 • Cé mhéad mac léinn atá sa rang ag Fionnuala?
 • Cad atá ar an bhfuinneog??
 • Céard atá scríofa ar an gclár dubh?
 • Cad atá scríofa ar an doras ón dtaobh istigh?
 • Cad leis a bhfuil seomra codlata Fhionnuala cosúil, dar lena Mam?
 • Cén grád a fuair Fionnuala ar a haiste Ghaeilge?
Caint:

Is tusa máthair Fhionnuala. Freagair na ceisteanna seo leis an duine atá in aice leat. Ansin cuir na ceisteanna ar athair Fhionnuala.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Conas a chaith tú an samhradh seo caite?
 • Cá bhfuair tú an t-airgead chun tréimhse a chaitheamh i dtír iasachta?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • An gcuireann tú spéis sa spórt? Cé hé/hí an duine i gcúrsaí spóirt in Éirinn is fearr leat?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
 • Cad a cheapann tú faoin gcúlú eacnamaíochta?
 • An gceapann tú go mbeidh ort dul ar imirce nuair a bheidh tú cáilithe?
 • An bhfeiceann tú aon réiteach ar fhadhb na dífhostaíochta?
 • Cad iad na fadhbanna atá le sárú agat sa phost atá agat faoi láthair?
Scríobh:

Is tusa Alonso. Is tú an t-aon mhac léinn a d’fhreastal ar rang Fhionnuala. Scríobh comhrá gairid a bheadh agat le do chara faoi seo.

Gluais:

Beatha – saol an duine.
Cró muice – an teach ina mbíonn na muca ina gcónaí.
Salach – brocach.
Athscrúduithe – ag tabhairt faoi scrúduithe a dhéanamh arís