AB INITIO – Ceacht 4

AB INITIO – Ceacht 4

Mír idirlín 4

Tuigeann Fionnuala go mbíonn fadhbanna le sárú ag chuile dhuine sa saol seo.

Ceacht 4
Tuiscint:
 • Cá bhfuil Fionnuala agus a cara ag tús na mire seo?
 • Cá bhfuil Fionnuala ina suí?
 • Cén ceist a chuireann a cara, Toni, uirthi?
 • Cad atá á ghoid ag Toni?
 • Conas atá Daid Fhionnuala gléasta?
 • Cén obair atá ar siúl aige?
 • Cad a lorgaíonn Fionnuala uaidh?
 • Cén fhocal nach bhfuil ceadaithe a úsáid sa teach, dar le Daid?
 • Cad chuige nach bhfuil Daid sásta an fhoirm a shíniú, dar leat?
 • Cén aoibh atá ar Mham nuair a thagann sí isteach sa chistin?
Cuimhne:
 • Cén déanamh atá ar an scáthán sa seomra folctha?
 • Cá gcuireann Toni an páipéar leithris?
 • An bhfuil fonn ar Fhionnuala dul ar ais ag múineadh? Cad chuige, dar leat?
 • Cad chuige go dtagann Iarla isteach sa chistin?
 • Cad nach ndéanann Iarla, dar lena Mham?
 • Cad chuige go bhfuil sí feargach leis?
Caint:

Is tusa Toni, cara Fhionnuala. Freagair na ceisteanna seo leis an duine atá in aice leat. Ansin cuir na ceisteanna ar Iarla.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Cén áit ar mhaith leat a bheith i do chónaí?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
 • Cad iad na fadhbanna atá agat faoi láthair? An bhfeiceann tú go mbeidh réiteach agat ar na fadhbanna sin sa ghearrthreimhse?
 • An bhfuil deartháir agus deirfiúr agat? Conas a réitíonn tú leo?
 • An réitíonn tú go maith le do Dhaid? Cén fáth?
 • An réitíonn tú go maith le do Mham? Cén fáth?
Scríobh:

Scríobh cuntas gearr don pháipéar áitiúil ag tabhairt eolais faoi Fhionnuala agus na fadhbanna atá le sárú aici. An bhfuil aon chara aici a chuidíonn léi? Cad faoina tuismitheoirí, an bhfaigheann sí aon chabhair uathasan?

Gluais:

Ráthóir – duine a théann i mbannaí ar dhuine.
Sách dona – dona go leor.
Cuisneoir – áit fhuar ina gcuirtear bia lena choinneáil friseáilte.