Ceacht 9 Na Rúin- Filleann an Feall Mír

Ceacht 9 Na Rúin- Filleann an Feall Mír

naruincharacters_300dpi

Ceacht 9:
Tuiscint:
 • Cén t-eolas a thugann Eadaoin do Lorcán agus Saoirse faoi Rachel?
 • Conas a bhfuil Saoirse ag mothú nuair atá Lorcán agus Eadaoin ag caint?
 • Céard a insíonn an Garda don Sagairt agus Yvonne faoi céard a d’admhaigh Rachel?
 • Cad a rinne Ciara mar gheall ar bhulaíocht Rachel dar le Rachel?
 • Céard iad an dhá phíosa eolais a fhaigheann Lorcán ón gcomhrá sa chaife?
 • Cad a tharla don phictiúr de Chiara nuair a chaith Rachel an fón?
Cuimhne:
 • Tá an trúir ag caint taobh amuigh cén áit?
 • Cá bhfuil hata an Garda?
 • Cén cinéal fáinní cluaise atá ar Yvonne?
 • Ainmnigh béile amháin atá ar fáil ón gcaife?
 • Cén dath atá ar na bláthanna ar an mbord sa chaife?
 • Cé mhéad uaire a ghlaonn fón Rachel?
Caint:

Labhair i mbeirteanna agus mar rang faoi téama bulaíocht, usáid na focail seo a leanas mar chabhair.

Cuma difriúil ar duine – fiacail moiré, dath a c(h)raicenn, caitheann siad spéaclaí, ní caitheann siad eadaí faisiúnta, gan lipéid, conaíonn siad in áit bocht agus srl.

Scríobh:

Is bleachtaire príobháideach thú agus tá ort cuntas a scríobh ar gach rud a tharla go dtí seo. Tabhair do thuairim faoi gach duine agus úsáid na leideanna atá os do chomhair. Úsáid iad seo mar chabhair….

Ceapaim go bhfuil……     Níl mé cinnte faoi…

Níl mé cinnte go bhfuil/nach bhfuil ….ciontach    Tá mé cinnte faoi…

Ciontach (rinne siad an rud)     Neamhchiontach (ní dhearna siad aon rud dona)

Cuirim an mhilleán ar ….     Ní maith liom…..      Is maith liom …..

Ní chreidim …..      Creidim ……      Tá rud aisteach faoi…..