Ceacht 8 Na Rúin – Filleann an Feall

Ceacht 8 Na Rúin – Filleann an Feall

naruincharacters_300dpi

Ceacht 8
Tuiscint:
 • Dar leat cé tá sa seomra agus céard a thógann siad ón tarraiceán?
 • Cén fath an bhfuil Ciara ag caoineadh? Céard iad na dhá mothúchán a léiríonn sí agus í ag caint ar an dialann físe?
 • Céard iad na fáthanna a thugann Mairéad go raibh rudaí comh deacair?
 • Nuair a chasann an Garda le Lorcán céard tá sé ag iarraidh uaidh?
 • Cén comhairle atá ag Saoirse do Rachel, an bhfuil sí ag smaoineamh ar Rachel nó uirthi féin leis an gcomhairle seo dar leat?
 • Céard tá ar leaba Rachel agus minigh conas a mhothaíonn sí faoi?
Cuimhne:
 • Cad tá taobh thiar de Chiara agus í ag caint chuig an cheamara?
 • Cad tá ina gruaig agus cén dath atá air?
 • Dar le Ciara sa físdialanna ar cé a bheidh aiféala?
 • Nuair a thagann an duine isteach sa seomra leis an t-léine a ghoid céard atá ar chorrmhéar an lámh clé?
 • Cad tá taobh thiar de Lorcán nuair atá sé ar an mbinse agus céard tá ar an mbinse?
 • Cén dath atá ar chairdeagan Yvonne nuair atá sí sa seomra le Rachel agus Saoirse?
Caint:
 • Is tusa an Garda fregra na ceisteanna seo leis an duine in aice leat .
 • Cad is ainm duit? Cá bhfuil tú i do chonaí, an maith leat é? Cén áit ba mhaith leat a bheith i do chonaí?
 • Inis dom faoi do phost? Mura mbeadh tú i do Gharda céard ba mhaith leat a dhéanamh?
 • Inis dom faoi deacrachtaí atá agat i do shaol?
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Inis dom cá fheiceann tú tú féin i gcúig bhiain?
 • Cad is maith leat a dhéanamh le do scíth a ligint?
Scríobh:

Scríobh blog dírithe ar daoine an aois céanna leat ar théama bulaíocht.