Ceacht 6 Na Rúin – Filleann an Feall

Ceacht 6 Na Rúin – Filleann an Feall

naruincharacters_300dpi

Ceacht 6:
Tuiscint:
 • Cén fáth a bhfuil líne fíosrúcháin nua á leanúint acu anois?
 • An bhfuil a fhíos ag na cailíní céard a chuir isteach ar Chiara? An insíonn siad an fhírinne?
 • Céard a cheapann Éadaoin a tharla do Chiara?
 • Cén fhadhb atá ag an mbuachaill sa gheansaí liath?
 • Cén leasainm a thugann Anto ar Lorcán?
 • Cén fáth a mbíonn eagla ar Rachel?
 • Cén jab atá ag Yvonne, dar léi, ar an bhfón, agus cé leis a bhfuil sí ag caint?
 • Cén scéal atá ag deirfiúr Chiara, Mairéad, do Yvonne? Conas a mhothaíonn sí?
Cuimhne:
 • Cén greamán atá ar gheansaí Anto?
 • Cén dath atá ar an charr taobh thiar de Emer nuair atá Oisín ag tabhairt amach?
 • Céard atá scríofa ar gheansaí Oisín agus cén fáth a bhfuil sé crosta?
 • Céard atá scríofa ar T-léine Lorcán?
 • Cén dath a bhí ar an bhéaldath a bhí in úsáid leis an teachtaireacht a scríobh ar an scáthán?
 • Cad atá Yvonne ag déanamh nuair a thagann Rachel amach as an teach?
Caint:

Is tusa Yvonne. Freagair na ceisteanna seo leis an duine in aice leat, ansin cuir na ceisteanna ar David. (Bhí David ina shagart ach níl níos mó.)

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Cén áit ar mhaith leat a bheith i do chónaí?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • An bhfuil tú sásta leis an bpost atá agat? Mura mbeadh an post seo agat céard ba mhaith leat a dhéanamh?
Scríobh:

Cuir agallamh ar Yvonne. Tá tú ag iarraidh go leor eolais faoi Chiara. Ná déan dearmad í a cheistiú maidir le cén chaoi a raibh Ciara ag mothú agus faoina hiompar.