Ceacht 5 Na Rúin – Filleann an Feall

Ceacht 5 Na Rúin – Filleann an Feall

naruincharacters_300dpi

Ceacht 5:
Tuiscint
 • Conas atá Rachel agus í ag féachaint ar phictiúir a hathar?
 • Conas a mhothaíonn Éadaoin agus í ag fágáil na mbláthanna?
 • Cén fáth a bhfuil Mairéad crósta le hÉadaoin?
 • Cén fáth a gceapann Ciara go bhfuil sí cosúil lena máthair? Ní aontaíonn Mairéad léi, cén fáth?
 • Cé atá ag iarraidh labhairt le tuismitheoirí tar éis na ceolchoirme ar an Mháirt?
 • Cén fáth nach féidir le Mairéad dul chuig an cheolchoirm? An bhfuil Ciara sásta léi?
 • Cad atá ar eolas ag an Gharda anois nach raibh aige cheana?
 • Baineadh geit as Rachel agus í sa seomra, cén fáth?
Cuimhne:
 • Céard atá ar an fhráma ina bhfuil pictiúir d’athair Rachel?
 • Cén sórt bláthanna a fhágann Éadaoin ar an talamh?
 • Cén rud ba mhaith le máthair Chiara agus Mhairéad, dar le Mairéad?
 • Cén lá atá an cheolchoirm ar siúl?
 • Cén dath atá ar fhón Anto?
Caint:

Is tusa Éadaoin. Freagair na ceisteanna seo leis an duine in aice leat, ansin cuir na ceisteanna ar Chiara.

 • Cad is ainm duit?
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? An maith leat é?
 • Cén áit ar mhaith leat a bheith i do chónaí?
 • Inis dom faoi dheacrachtaí atá agat i do shaol.
 • Inis dom faoi do spéiseanna.
 • Cén ceol is maith leat? Cén ceol nach maith leat?
 • Inis dom cá bhfeiceann tú tú féin i gceann cúig bliana.
 • Cad ba mhaith leat a dhéanamh amach anseo mar phost?
Scríobh:

Déan cuntas ar an scéal le cur ar an raidió, smaoinigh cén stáisiún ar a mbeidh sé agus ná déan róchasta é.