Ceacht 10 Na Rúin- Filleann an Feall

Ceacht 10 Na Rúin- Filleann an Feall

naruincharacters_300dpi

Ceacht 10
Tuiscint:
 • Cad a deir Máiread faoi Rachel nuair atá sí ag labhairt le Yvonne taobh amuigh den ‘Teaghlach’?
 • Cad a dúirt Mairéad faoin ‘Teaghlach’, bhfuil sí sásta leo agus cén fáth?
 • Dar le hAnto tá “muid famous”, cén fáth?
 • Cé tá ag iarraidh Lorcán a chuir faoi agallamh de réir an téacs?
 • Cé tagann isteach an doras nuair atá Lorcán ag fágáil?
 • Céard tá Rachel ag iarraidh a dhéanamh?
 • Cén drochrud a iarrann Saoirse ar Rachel a dhéanamh leis na málaí?
 • Cén rud a thugann Rachel faoi deara faoi Shaoirse?
 • Céard a deir Lorcán do Chiara faoi na seachtainí nuair a bhí sí ar iarraidh?
 • Céard a cheapann daoine faoi Lorcán anois dar leis?
 • An dtabharfaidh sé seans eile dí?
 • An bhfuil Mairéad sásta Ciara a fheiceáil agus cén fianaise a thugann sí duinn?
 • Cé chaoi a mhothaíonn Eadaoin agus cén fáth dar leat?
Cuimhne:
 • Céard é an nuacht iontach atá ag Anto dar le hEmer?
 • Cad tá scríofa ar bhalla an chaife in aice an doras nuair atá Ciara ag caint le Lorcán?
 • Cad a ghlaonn Rachel ar Shaoirse sa seomra?
 • Cén pictiúir atá taobh thiar de leaba Rachel sa seomra agus céard iad na trí príomhdhath ann?
 • Cén dath atá ar ingne Ciara?
 • Cad tá i lámh an chailín atá ag rith trasna na bóthre sa radharc deireadh agus cén dath é?
Caint:

Leis an duine in aice leat scríobh síos cúpla pointe a bheadh le clúdú i bPreasagallamh ag an Garda agus abair amach é.

Scríobh:

Scríobh an cómhra a cheapann tú a bheadh idir Chiara agus Rachel an lá a tháinig Ciara abhaile.