Freagraí ó Thionscadal Mata – Ardleibhéal, Ardteistiméireacht