FOLÚNTAIS: Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile agus Cigirí Iar-bhunscoile

Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile

Tá COGG ag earcú Oifigeach Oideachais Iar-bhunscoile. Le do thoil féach ar an leabhrán eolais agus foirm iarratais:
Leabhrán Eolais Oifigeach Oideachais IBS POG
Foirm Iarratais Oifigeach Oideachais IBS

Cigireacht

An bhfuil suim agat a bheith i do chigire iar-bhunscoile leis an Roinn Oideachais agus Scileanna? D’fhógair an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhísí Poiblí comórtas earcaíochta do chigirí iar-bhunscoile Gaeilge, Ceimice agus/nó Bitheolaíochta, Iodáilise, Tíreolaíochta, Staire agus Ríomheolaíochta ar an 24 Bealtaine. Is é an 13 Meitheamh an dáta deireanach d’iarratais. Tuilleadh sonraí ar www.publicjobs.ie