Foclóir Briathra Gaeilge le foilsiú ag Pota Focal go luath

Foclóir Briathra Gaeilge le foilsiú ag Pota Focal go luath:

Tar éis iarratas a chur isteach chuig COGG ar lorg maoinithe shocraigh painéal neamhspleách agus bord COGG maoiniú a chur ar fáil don tionscadal Foclóir Briathra Gaeilge chun rannóg nua a chur leis an suíomh idirlín Pota Focal (www.potafocal.com).

Beidh an foclóir nua seo bunaithe ar thaighde acadúil atá ar siúl ó 2004 ag an Dr Arndt Wigger agus a fhoireann comhghleacaithe in Ollscoileanna Bonn agus Wuppertal sa Ghearmáin, maoinithe ag Deutsche Forschungsgemeinschaft. Rinne na taighdeoirí seo anailís ar bhriathra na Gaeilge i gcorpas mór téacsanna a bailíodh ó chainteoirí dúchais na Gaeltachta agus as foinsí liteartha chomh maith, agus chruthaigh siad bunachar sonraí ina bhfuil mionchur síos ar bhríonna agus ar phatrúin úsáide na mbriathra: cé na hainmfhocail agus cé na réamhfhocail a úsáidtear i dteannta leo, cé na róil shéimeantacha atá acu, agus mar sin de. Valency dictionary a thugtar ar a leithéid seo de bhunachar sonraí sa teangeolaíocht.

Tá sé i gceist anois an bunachar seo a fhoilsiú ar líne, mar rannóg faoi leith ar an suíomh Pota Focal, ceann de na suímh foclóireachta Gaeilge is mó trácht. Beidh an t-ábhar curtha i láthair ar bhealach a bheidh sothuigthe agus úsáideach don chainteoir líofa agus don fhoghlaimeoir araon. Beidh nótaí mínithe agus aistriúcháin Bhéarla ar fáil chun brí agus patrúin úsáide na mbriathra Gaeilge a mhíniú, agus beidh flúirse abairtí samplacha ann. Tabharfaidh an áis nua seo léiriú ar an éagsúlacht feidhmeanna a bhaintear as briathra na Gaeilge, agus tabharfaidh sí treoir don fhoghlaimeoir maidir lena gceartúsáid.

Is ar lucht acadúil na teangeolaíochta a bhíonn valency dictionaries dírithe de ghnáth, ach cuirfear i láthair an ghnáthphobail é an uair seo. Faoi shamhradh 2016 a bheidh Foclóir Briathra Gaeilge ar fáil ag Pota Focal agus beidh rochtain saor in aisce ag cách air. Mar chuid den tionscadal freisin, cuirfear an foclóir ar fáil le híoslódáil faoi cheadúnas oscailte, rud a chinnteoidh go mbeidh saol fada buan ag an saothar agus go mbeidh taighdeoirí eile in ann úsáid a bhaint as.