Físeáin Tíreolaíochta

Fáilte! Is tábhachtaí an tíreolaíocht anois ná riamh sa saol againn.
Cabhróidh na físeáin ar an suíomh seo leat an tíreolaíocht fhisiceach a thuiscint. Is é an tUasal Seán Ó Grádaigh (Scoil an Oideachais, OÉ Gaillimh) a chuireann na físeáin i láthair.

Is áis luachmhar iad na 10 bhfíseán seo do scoláirí atá ag déanamh staidéir ar Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí agus Sinsearaí. Tá bileoga oibre (laistíos de gach físeán) mar thaca leo freisin.

Tá COGG fíorbhuíoch den uile dhuine a bhí rannpháirteach san obair seo.

An Tíreolaíocht Fhisiceach

Bolcánacht

Nótaí

Cúrsa Abhann

Nótaí

Lúb Abhann

Nótaí

Eas

Nótaí

Creimeadh Farraige

Nótaí

Creimeadh Farraige: Gnéithe

Nótaí

Síobhadh Feadh Chladaigh

Nótaí

Síl-Leagan Farraige: Gnéithe

Nótaí

Teas ar Domhan

Nótaí

Gaoth

Nótaí