Físeáin Staire: Scéal 1916

Fáilte! Seo sraith fhíseáin a théann leis an iLeabhar Scéal 1916 atá ar fáil anseo.

Is é an tUasal Seán Ó Grádaigh (Scoil an Oideachais, OÉ Gaillimh) a chuireann na físeáin i láthair.

Is áis luachmhar iad na 5 bhfíseán seo do scoláirí atá ag déanamh staidéir ar Éirí Amach na Cásca 1916.

Tá COGG fíorbhuíoch den uile dhuine a bhí rannpháirteach san obair seo.

Scéal 1916

Éire agus an Chéad Chogadh Domhanda

Athbheochan na Gaeilge

Rialtas Dúchais & Aontachas Uladh

1916: Na Figiúirí

Torthaí an Éirí Amach