Físeáin Bitheolaíochta na hArdteiste


Sraith físeán a léiríonn turgnaimh agus gníomhaíochtaí praiticiúla ón gCúrsa Bitheolaíochta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal). Clúdaíonn na físeáin neart scileanna tábhachtacha ón Siollabas Bitheolaíochta m.sh.: · Úsáid trealaimh · Breathnúchán · Taifeadadh · Anailís ar thorthaí Chun úsáid na hacmhainne a éascú tá gach físeán ar fáil mar físeán iomlán nó mar dhá chuid (a) trealamh turgnamhacha agus (b) modh agus torthaí. Forbraíodh na físeáin i gColáiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú le maoiniú agus le cabhair ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ar [email protected].

Físeáin Bitheolaíochta


Físeáin Bitheolaíóchta – ar fáil anseo