Físeáin Bhitheolaíochta na hArdteiste

Sraith físeán a léiríonn turgnaimh agus gníomhaíochtaí praiticiúla ón gCúrsa Bitheolaíochta (Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal).

Tá na físeáin ar fáil thíos:

http://colaiste-lu.blogspot.ie/

Clúdaíonn na físeáin neart scileanna tábhachtacha ón Siollabas Bitheolaíochta m.sh.:

·         Úsáid trealaimh

·         Breathnúchán

·         Taifeadadh

·         Anailís ar thorthaí

 Chun úsáid na hacmhainne a éascú tá gach físeán ar fáil mar físeán iomlán nó mar dhá chuid (a) trealamh turgnamhacha agus (b) modh agus torthaí.

Forbraíodh na físeáin i gColáiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú le maoiniú agus le cabhair ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

 Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ar [email protected]