Eureka Imleabhar 6


Imleabhar 2 |  Imleabhar 3 | Imleabhar 4 |  Imleabhar 5 | Imleabhar 6 |  Imleabhar 7 | Imleabhar 8 | Imleabhar 9 | Imleabhar 10 | Imleabhar 11 | Imleabhar 12

Eagrán Teideal Eochairfhocail
6.1 Comóradh 125 Bliain CLG Liathróidí, liathróid is preabaí (bounciest), iomáint, camáin, deochanna iseatonach (isotonic), allas.
6.2 Slaghdáin, Fiabhras agus an Fliú Fliú mucúil, comharthaí an fhliú, fiabhras, frídíní (germs), frídíní a leathadh, slaghdán nó fliú?, aclaíocht agus teocht coirp.
6.3 Ceobhrán an Fhómhair Ceo agus ceobhráin, atmaisféar, galuisce (water vapour), dé-ocsaíd carbóin (carbon dioxide), drúcht (dew) na maidin, carbón, crann darach.
6.4 Sceimhle na Samhna Cnámharlaigh, Dracula, ialtóga, iontaisí (fossils), laindéir, planda puimcín, sábháilteacht um Shamhain.
6.5 Scranadh sa Spás Réalteolaithe, spásárthach Cassinip-Huygens, Satarn, gealáin (auroras), dathanna sa spéir, gealaí Shathairn, meachán ar Shatarn.
6.6 Seachtain Náisiúnta na hEolaíochta Cruthaíocht eolaithe, aireagáin (inventions), nuálaíocht (innovation), reoiteoga, na hairgeoirí ba mheasa, nuálacht ar chluiche cláir.
6.7 Iontais an tSolais Tábhacht an tsolais, luas an tsolais, solas ag bocáil, athraonadh (refraction), radharc na súl, meabhalscáil (mirage), dathanna i nga solais, plandaí agus solas, tuartha ceatha.
6.8 Éadaí Cliste Fabraic chliste, éadaí cliste don dorchdas, éadaí fluaraiseacha, leictreachas statach, velcro, lipéid eolais ar níochán.
6.9 Léigh faoi Leictreachas Foinsí leictreachais, leictreachas a ghineadh, ciorcad a shlánú (complete), suirbhé ar fhearais leictreacha, seoltóirí agus inslitheoirí, leictreachas a shábháil, sraithchiorcad agus ciorcad comhthreomhar.
6.10 Spraoi um Nollaig Bronntanaisí Nollag, bréagáin ghluaiste, bréagán le banda leaisteach, cárta Nollag le puzal, bréagáin fadó fadó.
6.11 Geimhreadh Gruama Tuilte, uisce, brú uisce, timthriall an uisce, méadar báistí (rain gauge), damáiste an uisce, an méid uisce a úsáidimid, foirmeacha uisce.
6.12 Droichid Droichead Samuel Beckett, droichead stagcháblaí (cable-stayed), droichead bíoma (beam), droichead a bhfuil áirse faoi, droichead crochta (suspension bridge).
6.13 Geáitsí an Gheimhridh Sneachta, Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh, an lasair Oilimpeach, frithchuimilt, oighear agus salann, scéalta salainn, an Mhuir Mharbh.
6.14 Foirgnimh, Sean agus Nua Crith talún i Haiti, foirgnimh chobhasaí (stable), cruth an fhoirgnimh, cruth pirimidí, formhór an mheáchain i bhfoirgneamh, cruthanna láidre, bunsraitheanna (foundations), struchtúir arda, creathanna talún, an foirgneamh is airde ar domhan.
6.15 Bliain an Tíogar Bliain Nua na Síneach, airgeáin na Síneach, páipéar, na chéad chompáis, athchúrsáil, na poil tíreolaíochta agus na poil mhaignéadacha, tinte ealaíne agus púdar gunna, balúin the, scéal an tíogair.
6.16 Scéal an Chroí – Croí an Scéil An croí, aclaíocht agus am téarnaimh, ráta frithbhuailte, ráta croí na n-ainmhithe, ráta do chroí a thomas, croí sláintiúil, salann agus an croí.
6.17 Anois Teacht an Earraigh Tionscnamh Greenwave, dathanna a mheascadh, eitleoga, clársheoltóireacht eitleoige, cumhachtan aeir, éin an Earraigh, torthaí agus glasraí.
6.18 Seachtain na gCrann Feachtas ‘Fiche is a Deich – Cuir Crainn Arís’, bachlóga (buds) crainn a aithint, an crann is airde ar domhan, an crann is sine ar domhan, aibítír na gcrann, Naomh Pádraig agus nathracha nimhe, an píotón, froganna.
6.19 Cáisc na gCeiltí, Cáisc na gClúmh Fionnadh, cleití agus gruaig, cleití a choimeádann muid te, inslitheoir, leictreachas statach, ráta fáis do chuid gruaige.
6.20 Faoi Rún Rúnscríobh, cripteolaíocht (cryptology), teachtaireachtí dofheichte, cóid rúnda agus ainmhnithe eile, cóid cliste, cóid shimplí, roth rúnscíbhinne, eochairfhocal.
6.21 Lá an Domhain Bruscar, glantachán earraigh, téamh domhanda, stoirm ghainimh, plandaí san fhásach, gaineamhlaigh ag éirí níos fairsinge.
6.22 Domhantarraingt An Stáisiún Idirnáisiúnta Spáis (SIS), micrea-spás, Galileo agus domhantharraingt, titim sa spás, titim ó airde.
6.23 Éistigí, Éistigí Brúchtaí bolcáin, dochar fuaime, fuaim, an chluais, ainmhithe agus éisteacht, raon éisteachta, fuaim a thomhas, mufaí cluasa, teanga chomharthaíochta, Helen Keller.
6.24 Talamh na Tine, Talamh an Oighir Bolcán san Íoslainn, luaithreamhán, bolcáin, brúchtaí bolcáin, truailiú aeir, géasar, fuinneamh na hÍoslainne.
6.25 Ola Doirteadh ola, leo (slick) ola, meascán ola agus leachtanna eile, sceitheanna ola, sú aníos an ola, ola agus fhiadhúlra, ailigéadair.
6.26 Bithéagsúlacht Bliain Idirnáisiúnta na Bithéagsúlacht, díothú (extinction), safari i ngairdín na scoile, gaiste claise, inveirteabraigh a aithint, pútar a dhéanamh.
6.27 Chomh Milis le Mil Siúcra, mil, siúcra a thuaslagadh in uisce, siúcra agus fiacla, struchtúr fiacail, deoach iseatonach, siúcra agus aclaíocht, fiacla ainmhithe, beacha agus mil.
6.28 Trasna na dTonnta An tAigéan Atlantach, an fharraige ghoirt (salty), an bheatha sna haigéin, duibheagán domhan, brú uisce, an t-ainmhí is gránna ar domhan, fomhuireán, míolta móra, éifeacht na gréine.