Eureka Imleabhar 12


Imleabhar 2 | Imleabhar 3 | Imleabhar 4 | Imleabhar 5 | Imleabhar 6 | Imleabhar 7 | Imleabhar 8 | Imleabhar 9 | Imleabhar 10 | Imleabhar 11 | Imleabhar 12

Eagrán Teideal Eochairfhocail
12.1 Bainimid Sult as Spórt Camógaíocht, iománaíocht, peil, Katie Taylor, golf, Cluichí Oilimpeacha Speisialta, lúthchleasaíocht, maratón, matáin, aclaíocht, an bhícéips, an croí
12.2 Coinleach Glas an Fhómhair Treabhadóireacht, baint an fhómhair, gealach na gcoinleach, cónocht an fhómhair, ithir, éiclips gealaí, múirín(compost), péist talún, gaineamhlach, grianchóras
12.3 Eolaithe agus Aireagóirí George Boole, fomhuireán, suíochán eisteilgthe ríomhairí, peieascóp, amadóir a dhearadh
12.4 Fionnachtana An Spás, réalteolaíocht, Bealach na Bó Finne, grianchóras, an cianspás, Lá na gCrann, Plútón, domhtarraingt, pláinéad, an Réalta Thuaidh, an camchéachta
12.5 Féach sa Ghloine gloine, gaineamh, athchúrsáil ar ghloine, droichead gloine, trédhearcach, tréshoilseach, teimhneach, sram(slime), gloine dhaite
12.6 Scáthanna Scáfara ISamhain, Oíche Shamhna, na Ceiltigh, damháin alla, líontán, síoda
12.7 Faoi Sholas na Gréine Cumhacht na gréine, breoslaí iontaise(fossil fuels), fuinneamh neamh-inathnuaite, téamh domhanda, painéil ghréine
12.8 Dear an Todhchaí! foirgnimh, téamh domhanda, Bubble Building, Bloic thógála, sféir, Béisiag, tithe cruinne
12.9 Bolgáin agus Cadhnraí carr leictreach, peitreal, díosal, fuinneamh, ciorcad, cumhacht, volt, seoltóirí agus inslitheoirí
12.10 Dragain sa Spéir Na Gealáin Thuaidh/Theas(Aurora Borealis/Australis), stoirmeacha gréine, maighnéadachas, soilse neoin, compás, pol maighnéadach, grianghaoth
12.11  Tá sé ag éirí te! tonn teasa, téamh domhanda, gás ceaptha teasa, athrú aeráide, báisteach, aigéin aigéadacha, El Nino
12.12 Tá na míolta móra go domhain san fharraige míol mór, mamaigh, na haigéin, aiseag míl mhóir, brú uisce, deilf, muca mara, fomhuireán, fuaim in uisce
12.13 Síocháin, sonas agus cairdeas chugat an Nollaig, bronntanais, inslitheoir, réinfhia, bréagáin, óstán oighir, réaltaí reatha
12.14 Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigin  aimsir, stoirm, teas, gluaiseacht teasa, sruthanna, na nAigéan, gaoth
12.15 An fiadhúlra sa Gheimhreadh dallóg féir(dormouse), geimhriú, imirce ainmhithe, aistir na n-éan, gráinneog, análú
12.16 Eolaíocht na Rothaíochta rothar, rubar, coscáin, deartháireacha Wright, giaranna, brú ó aer
12.17 Bliain an mhoncaí Féilire, blianta bisigh, clog, scáthanna, uaireadóir, taisceadán todhchaí(time capsule), amchriosanna, clog gainimh, moncaithe
12.18 Roghanna cumarsáid, comharthaíocht choirp, cumarsáid na n-ainmhithe, teanga chomharthaíochta
12.19 Seachtain na nInnealtóirí Innealtóireacht, spásthaisteal, an Stáisiúm Idirnáisiúnta Spáis, innealtóirí Éireannacha, Mars, róbat, gaineamhlach Atacama
12.20 Foraoiseacha don todhchaí crainn, carbón-dé-ocsaíd, foraoiseacha báistí, coillearnach, aois chrainn, camán, bia ó chrainn
12.21 Croch an bhratach Éirí Amach 1916, comóradh, uibheacha, Fabergé, dathanna
12.22 Glantachán Earraigh bruscar, drámhaíl, broc, brocach, ábhar in-bhithmhillte, bruscar sa spás, bruscar sna haigéin
12.23 Iontas an Uisce timthriall an uisce, fionnuisce, uisce a ghlanadh, an pláinéad gorm, uisce a chur amú
12.24 Lá an Domhain an timpeallacht, aer, truailliú aeir, gás, dé-ocsaíd charbóin, scámhóga, análú, báisteach aigéadach, toitcheo(smog)
12.25 Ag cur síolta spás, mars, spásairí, síolta, pónaire leathan, domhantarraingt, solas, Ruacán, roicéad, piseánaigh(pulses)
12.26 Foghlaim faoi fhuaimeanna fuaimbhac(sound barrier), tormán sonach(sonic boom), Mach 1 – luas fuaime, Robert Boyle, Leonardo de Vinci, fuaimeolaíocht(acoustics), inslitheoir fuaime, creathanna, fuaimthonn, toirneach, cothromaíocht
12.27 Arrachtaí anallód reiptílí, dineasáir, iontaise, ollphéist, Loch Nis, airde, ingne agus gainní, méarlorg, teagmhas díobhaidh(estinction event), ceiritín
12.28 Ar thóir an óir Tukankhamun, seodra, mumaí, diamaint, tumadóirí, ór agus airgead, brú uisce, boinn, mianra
12.29 Tá na báid go domhain san fharraige raic, go tóin poill, taisce, An Endeavour, an Titanic, Lusitania, ar snámh, bratacha, líne Plimsoll, barrsá(upthrust), sábháilteacht uisce, marla a chur ar snámh
12.30 An dúlra ag dó  tine, Fort McMurray, falscaithe(wild fires), téamh domhanda, foraois, sábháilteacht, coinnle, comhrac dóiteáin, aláraim dheataigh
12.31 Chomh milis le mil  bumbóg, foiche, fótaisintéis, ocsaigin, plandaí, pailin, feithidí, pailneoir, beacha, bláthanna, neachtar, luibheolaí(botanist), damhsa na mbeach, coirceog(hive), máthair an áil(queen bee)
12.32 Eolaíocht an tSamhraidh  ruacán agus diúilicíní, sliogiasc, éisc, feamainn, fótaisintéis, sábháilteacht cois farraige, moilise, crosóga – réaltaí mara, sliogán, uachtar reoite, algaí, smugairlí róin, vitimín D, scuid, capall mara