Eureka Imleabhar 11


Imleabhar 2 | Imleabhar 3 | Imleabhar 4 | Imleabhar 5 | Imleabhar 6 | Imleabhar 7 | Imleabhar 8 | Imleabhar 9 | Imleabhar 10 | Imleabhar 11 | Imleabhar 12

Eagrán Teideal Eochairfhocail
11.1 Eolaíocht & Spórt Spórt, liathróid, An Bhrasaíl, armadailín, Corn an Domhain, sacar, cúl báire, sleamhnaigh, sleamhan, frithchuimilt, preab agus teocht, foraois bháistí na hAmasóine
11.2 Dearc ar dhineasáir Dineasáir, an Airgintín, cnámha, fuil, aonteasach, fuarfhuilteach, aired, Antartaice, laghairt(lizard)
11.3 Ar Ór na Cruinne Archimedes, miotal, ór, meirg, maighnéid, mianach óir, cruas
11.4 Treoir ar do Shlí An Spás, saitilítí, loingseoireacht(navigation) GPS, compás, réaltaí, domhan tarraingt, Galileo
11.5 Éin mhóra & éin bheaga Éan, gainní, cleití, Aircéipteiric, eitilt, feadán toll, cluimhreach, duaithníocht(camoflage),imirce
11.6 Aithníonn ialtóg ialtóg eile Ialtóg, fara(roost), mamaigh, macalla, cuisle
11.7 Go hard sa spéir Scairdphaca(jet pack), héileacaptar, feithiclí eitilte, Orville & Wilbur Wright, héilceacaptar páipéir, solar impulse – éitleán nach n-úsáideann breosla, carr eitilte
11.8 Cumhacht na hEolaíochta Micribhitheolaíocht, baictéar, víreas, an phlá(the plague), frídíní, antaibheathaigh, fungas, beacáin, beacáin bhearaigh(toadstools), paindéim
11.9 Buail le cóiméad Spásarthach Rosetta, grianchóras, iairiglifí(hieroglyphic), dreigití, cráitéir, cóiméad Halley
11.10 An Chéad Chogadh Domhanda Cód Morse, teachtaireacht, colúr, teileagraf
11.11  Eureka_Irish_11.11 Scamaill, an ghaoth, scála Beaufort, ainéimimeadán, brú, léarscáil aimsire
11.12 An Nollaig Grianstad an Gheimhridh, crann Nollag, pónairí cocó, seacláid, máigigh(moyans), maisiúcháin Nollag, ciorcad
11.13 Athbhliain faoi shéan is faoi mhaise duit & fáilte romhat ar ais tar éis shaoire na Nollag, go hEureka! Solas, fótasintéis, léasar, luibhitheoirí, snáithíní optúla, solas léasair, dathanna an tsolais
11.14 Caith Siúl ar Spéaclaí  Súile, radharc, lionsa, Radharceolaí, An tSín, lionsaí tadhaill (contact lenses), braille, dathanna, spéaclaí gréine, solas, Benjamin Franklin, délionsaí, an tsúil
11.15 Bia & Gorta  Dúchán na bprátaí (potato blight), réim fholláin, feithidí mar bhia, fuinneamh, calraí, easpa cothaithe (malnutrition), pirimid bia, ná cur amú bia
11.16 Carbón – Bí Clista, Bí Cúramach  Dúil (na dúile), déaocsaíd charbóin, aonocsaíd charbóin, diamant, gás, gás nimhneach, mianaigh, mianadóireacht, graiféin, graifít, déan lampa cinn
11.17 Innealtóirí Iontacha  Foirgneamh, Brú na Bóinne, pirimidí, struchtúir, Burj Kahlif – an foirgneamh is airde ar domhan, crandaí bogadaí (seesaw), rollchóstóir, luascán
11.18 Ní troimide an chaora a holann  Caoirigh, uan (uain), Earrach, olann, fionnadh, lomradh (fleece), snáitheanna, fíodóireacht, cniotáil, teachtaireachtaí rúnda, mamait lomracha (wooly mammoths), Bliain na gCaorach
11.19 Crainn  Cnónna capaill, dífhoraoisiú (deforestation), foraoisí báistí, aibítir na gcrann, mionainmhithe, ainmhithe na coille, cat crainn (pine marten), tithe crainn
11.20 Anois teacht an Earraigh  Codladh an Gheimhridh (hibernation), frog(anna), teanga, craiceann, análú, scamhóg, gráinneog
11.21 Scáthanna sa spás  Éiclips, lánéiclips gréine, trédhearcach, tréshoilseach, teimhneach, cloig gréine, clog scátha, Plútón (Pluto)
11.22 An tÓr Gorm Uisce, teannas dromchla, braonta báistí, timthriall uisce, báisteach in Éirinn, uibheacha cásca
11.23 Bolcáin Luaithreamhán, brúcht, magma, laibhe, Vesuvius, Pompeii, Tambora, Krakatoa, Yellowstone, géasar, fuinneamh geoiteirmeach
11.24 Lá an Domhain  Cioclón (cyclone), gáis cheaptha teasa, teach gloine, béir bhána, oighear ag leá, dé-ocsaíd charbóin, rón (rónta), tuillte
11.25 Ceiliúir Ceol!  Ceolfhoireann ghlasraí, uirlis, gaothuirlisí, painphíoba, Benjamin Franklin, armónach gloine (glass harmonica), oighearuirlisí
11.26 Cleasaíocht Chliste Draíocht, Harry Houdini, iomrall súl (illusion), an inchinn, néaróga
11.27 Céadfaí Cliste  Boladh, francaigh, radharc, blas, éisteacht, raon éisteachta, tadhall, Braille
11.28 Portaigh agus picilí Portach, corp, lobhadh, picilí (pickles), baictéir, searg úll, salann, plandaí portaigh
11.29 Gardaí na Síochána  Coir (coireanna), coir a réiteach, bleachtaire, méarlorg, DNA, cibearchoireacht (cybercrime), cripteolaíocht (cryptology), madraí na nGardaí
11.30 Taiscéaladh faoi Thalamh Uaimheolaíocht, aolchuisní, aolchoinnle, dorchadas, galú (evaporation)
11.31 Suas leat! Balún, aer te, balún te, balúnaíocht in Éirinn, Steve Fossett, balúin aimsire, solas na gréine