Technology


Ar an leathanach seo tá naisc go dtí ábhair tacaíochta don Teicneolaíocht Bunscoile.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith féach insan Eolaire Áiseanna Teagaisc nó insan Bunachar Áiseanna.

Códáil

Anseo tá naisc ann go dtí acmhainní atá ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Scratch Jr. (ar fáil mar aip)

Measúnú

Naisc chuig uirlisí measúnaithe le do thráth na gceist agus ríomhphunann féin a chruthú anseo.

Seimineár Gréasáin ar SeeSaw.