Taisce Tuisceana

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an gcleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá réimse d’ábhair spreagúla sna pacáistí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Treoracha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cártaí na nDaltaí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cártaí Freagraí


Freagraí (eilifint)
Freagraí (asal)
Freagraí (béar)
Freagraí (caora)
Freagraí (dobhareach)