Sraith Léachtaí Staire

Sraith Léachtaí Staire  

 

  • freastal ar líne trí Zoom  
  • ag súil go mbeidh pobal Chorca Dhuibhne ábalta freastal ar na léachtaí i nDún Chíomháin níos déanaí sa tsraith (ag teacht le srianta sláinte) 

 

Meán Fómhair go Nollaig 2021 

 

Cora cinniúnacha i stair na hÉireann agus a rian ar Chorca Dhuibhne 

  Arna reáchtáil ag Dún Chíomháin, Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Baile an Fheirtéaraigh.    Cuirfear tús le sraith nua léachtaí staire ar an Déardaoin 16ú Meán Fómhair 2021 ar a 7 a chlog,sraith sheachtainiúil atá á reáchtáil ag Dún Chíomháin, Ionad Gaeltachta Choláiste na hOllscoile Corcaigh.Clár cuimsitheach léachtaí é seo a thógfaidh ar na sraitheanna eile sa stair áitiúil a ritheadh idir Dún Chíomháin agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne le blianta beaga anuas.  Bainfear leas as an deis foghlama ar-líne a tháinig chun cinn de bharr na paindéime chun léachtóirí agus lucht féachana ó chian agus ó chóngar a thabhairt le chéile trí mheán na teicneolaíochta.  Táthar ag súil go mbeidh an deis ann fáilte a chur roimh rannpháirtithe áitiúla teacht isteach go Dún Chíomháin roimh dheireadh na sraithe. Tabharfaidh na cainteanna éachtaint fíorshuimiúil ar conas mar a d’fhág cora cinniúnacha éagsúla i stair na hÉireann a lorg ar an dtír go náisiúnta agus ar leithinis Chorca Dhuibhne.  Cuirfidh saineolaithe agus údair staire clúiteacha a gcuid léargas ar fáil ar réimse leathan de mhóreachtraí i stair na hÉireann agus a dtionchar siúd ar iarthar Chiarraí. Díreofar ar  theacht na Críostaíochta sa chúigiú haois agus scaoilfear fé suas tríd na haoiseanna chomh fada leis na blianta réabhlóideacha ar gabhadh tríothu sa chéad cheathrú den bhfichiú haois. Cuirfear clabhsúr leis an tsraith ar an 9ú Nollaig 2021, céad bliain is cúpla lá ó síníodh an Conradh i 1921. Tá foireann Dhún Chíomháin fé chomhaoin mhór ag an Ollamh Ó Macháin agus ag an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh a chuir gach comhairle ar fáil dóibh i leagan amach an chláir. Ag caint ar an tsraith seo, dúirt an tOllamh Ó Macháin go bhfuil Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ana shásta an tsraith léachtaí seo a chur ar fáil i mbliana. “Cúis áthais faoi leith is ea é gur ó Dhún Chíomháin, i nGaeltacht Chorca Dhuibhne, a bheidh na léachtaí á gcraoladh. Táim an-bhuíoch go deo do na cainteoirí go léir a thoiligh go fonnmhar páirt a ghlacadh sa tsraith seo agus a gcuid saineolais a roinnt linn” a dúirt sé.   Tá buíochas mór dlite ag Bord Oideachais agus Oiliúna ChiarraíTobar Dhuibhne agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne leis as a dtacaíocht go léir chun an clár a chur le chéile. Breis eolais ó Chaitríona Budhlaeir /Aoife Ní Shéaghdha ar 066 9156136.  Is féidir clárú do na léachtaí ag: www.tinyurl.com/StairChorcaDhuibhne Ní ghearrfar aon chostas as freastal ar na léachtaí seo.