Sparánacht nua ón ETBI agus COGG

Tá COGG thar a bheith sásta tacú leis an mBord Oideachais agus Oiliúna i mbliana chun sparánacht úr nua don Ghaeilge a bhronnadh ar scoláire ó iar-bhunscoil nó ó ionad breis oideachais de chuid an BOO, a léiríonn barr feabhais i réimse na Gaeilge. Is mar chuid de Sheachtain an BOO, 11-15 Márta, a bhronnfar an sparánacht shuntasach seo agus sparánachtaí iontacha eile i réimsí na Teicneolaíochta agus IS, Na Nuálaíochta Glaise, agus na Meáin Chumarsáide.

Is deis dochreidte atá anseo do dhuine óg eisceachtúil an méid atá bainte amach acu don Ghaeilge go dtí seo a léiriú agus plean nuálach don todhchaí a chur chun cinn.

Tacóidh an sparánacht le staidéar, le fiontraíocht nó le gníomhaíocht pobail an bhuaiteora amach anseo. Spriocdháta 23ú Feabhra.

Tá gach eolas faoi Sheachtain BOO anseo: #ETBWEEK 2024 (etbi.ie) agus faoin bproiséas iarratais ar fáil anseo: BOOÉ Comórtas Sparánachta – BOOÉ (etbi.ie)