SESE


Ar an leathanach seo tá liosta d’acmhainní chun tacú le múineadh an OSIE sa Bhunscoil.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith féach sa Eolaire Áiseanna Teagaisc nó sa Bhunachar Áiseanna.

Acmhainní Bunscoile OSIE

An Gúm: Líon an Dúlra – ar fáil anseo.

An Gúm: Acmhainní Féacht Thart – ar fáil anseo.

Imleabhair Eureka – ar fáil anseo.

Ceimic na Cistine – ar fáil anseo.

An Stair Mórthimpeall Orm – ar fáil anseo.

Ceachtanna agus Cluichí ar Logainm.ie.

Iasceolas – ar fáil anseo.

Éin na hÉireann – Léigh Leat: Nádúr

Éisc na hÉireann – Léigh Leat: Nádúr

Mamaigh na hÉireann – Léigh Leat: Nádúr

An tAontas Eorpach – Ábhar Foghlama