Seachtain: Scolaíocht bhaile – deich moladh don tuismitheoir

Tá tuismitheoirí ar fud na tíre ag cuidiú lena bpáistí leis an scolaíocht bhaile i rith na paindéime coróinvíris. Tá breis agus 560,000 páistí bunscoile sa tír seo, iad uilig ag foghlaim ón bhaile. Tá dúshláin ann, cinnte – agus tá gach cuma ar an scéal go mbeidh rudaí mar seo go ceann tamaill. Inniu, déanann Seachtain cur síos ar dhóigheanna ina dtig linn cuidiú lenár bpáistí trí fheidhm a bhaint as acmhainní ar líne. Íomhá mhór ar fáil anseo.