Póstaeir ar na Botúin is Coitianta

Posters based on some of the most common mistakes made by students:

p2-oscail-an-leabhar p3-rith p4-sui-sios p5-snamh p6-seasamh-suas p7-dul-amach p8-fanacht-ciuin p-10-milsean p-11-cupla-duine p-12-cupla-la- p-13-bhfeiceann-tu p-14-dfheach-me- p-15-an-maith-leat p-16-ar-mhaith-leat p-17-suirbhe-scoile