Physical Education


Ar an leathanach seo tá liosta de acmhainní chorpoideachais chun tacú leis an múinteoir bunscoile.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith, téigh chuig Eolaire Áiseanna Teagaisc nó chuig Bunachar Áiseanna.

Corpoideachas

Gluais go Maith, Gluais go Minic ón tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí – ar fáil anseo.

Ábhair Tacaíochta ón gCumann Lúthchleas Gael – ar fáil anseo.

Spreag an Ghaeilge le Spraoi – ar fáil anseo.

Físeáin Aclaíochta ó Glór na nGael – ar fáil anseo.

Padlet – Corpoideachas

Made with Padlet