Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile

Oifigigh Oideachais Iar-Bhunscoile Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) beirt Oifigeach Oideachais Iar-Bhunscoile a earcú le tacú le feidhmeanna COGG de réir Alt 31 den Acht Oideachais (1998).

Gach eolas ar fáil anseo nó seol r-phost chuig: [email protected]

An dáta druidte: 8.00 i.n. Dé Céadaoin 5 Deireadh Fómhair 2022