Maths for Junior Cycle

Dearadh an leabhrán seo le haghaidh shiollabas athbhreithnithe an Teastais Shóisearaigh – Tionscadal Mata. Topaicí a chlúdaítear sa treoir seo: An Dealú, an tIolrú agus an Roinnt Fhada Uimhreacha Aiceanta agus Slánuimhreacha Codáin agus Deachúlacha Céatadáin An tAilgéabar Imlíne agus Achar An Chéimseata Comhordanáidí Cóimheas agus Comhréir Tacair agus Léaráidí Venn An Dóchúlacht Ar dtús, pléitear na céimeanna riachtanacha chun an dealú, an t-iolrú agus an roinnt fhada a dhéanamh, mar is dócha nach bhfuil na modhanna ag teacht leis na céimeanna a d’úsáid tuismitheoirí nuair a bhí siadsan ar scoil. Tá moltaí sa treoir seo freisin maidir le conas is féidir le tuismitheoirí cabhair a thabhairt leis an obair bhaile a dhéanamh. Tugtar achoimre sa chaibidil dheireanach ar theicnící staidéir agus scrúdaithe do dhaltaí. Is féidir an leabhar a íoslódáil anseo.