Intensive Course


Tá na seimineáir ghréasáin ábharbhunaithe agus cuir i láthair ábhartha na speisialtóirí i ndáil le Dianchúrsa COGG 2020 ar fáil thíos.

Gaeilge

Gaeilge: Múineadh na Litríochta ag Leibhéal na Sraithe Sóisearaí – Cur i Láthair

Eolaíocht

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí – Cur i Láthair

Stair

Stair – Cur i LáthairAcmhainní Teagaisc

Tíreolaíocht

Tíreolaíocht – Cur i Láthair

Bitheolaíocht

Bitheolaíocht na hArdteiste – Cur i Láthair

Corpoideachas

Corpoideachas – Cur i Láthair

Gnó

Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí agus Gnó na hArdteiste – Cur i Láthair

Ceol

An Ghaeilge sa Rang Ceoil – Cur i Láthair

Gnéithe Ceoil – Cur i Láthair

Acmhainní Teanga ar Líne

Acmhainní Teanga ar Líne – Cur i Láthair

Mata

Mata – Taifead ag teacht go luath – Cur i Láthair