Gradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021

Is é ‘Comhpháirtíocht ar son na Spriocanna’ téama Ghradaim Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2021 agus tugtar cuireadh do mhúinteoirí agus do dhaltaí bunscoile foghlaim faoi obair Chúnamh Éireann i gcomhpháirtíocht le breis is 130 tír chun cabhrú le dul chun cinn a dhéanamh ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe de chuid na Náisiún Aontaithe. Cuirtear na rudaí seo a leanas ar fáil chun cabhrú le scoileanna agus teaghlaigh:

  • Acmhainní do leanaí, mar shampla an iris 12 leathanach do dhaltaí a bhfuil an-tóir uirthi
  • Ceithre cinn de cheachtanna atá réidh le húsáid sa seomra ranga, atá nasctha leis an gcuraclam, agus ar féidir iad a chur in oiriúint don rang
  • Ábhair chianfhoghlama agus ábhar don fhoghlaim sa bhaile do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí
  • Láithreán gréasáin atá éasca le húsáid, ar a bhfuil faisnéis agus gníomhaíochtaí eile

I mbliana, iarrtar ar dhaltaí saothar (nó saothair!) a chur isteach do Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, ár n‑irisí ar líne a bhíonn á scríobh ag leanaí do leanaí.  Foilsíodh eagrán a haon de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda i mí Feabhra 2021 agus tá sé lán le saothair den chéad scoth, lena n‑áirítear físeáin ghearra, dánta, pictiúir, crosfhocail agus cuardaigh focal (féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters/ ).

 

Is féidir saothair a chur isteach le haghaidh eagrán a dó agus a trí de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda go dtí deireadh mhí Aibreáin 2021. Tá tuilleadh sonraí maidir le saothair a chur isteach le fáil ar www.ourworldirishaidawards.ie