Free Teacher Resource

An mbíonn tú ag streachailt leis na forainmneacha réamhfhoclacha a mhíniú do dhaltaí an ranga? Ní leat féin atá tú! Bíonn múinteoirí ó gach contae den tír a rá go bhfuil na forainmneacha réamhfhoclacha ar cheann de na gnéithe is deacra de ghramadach na Gaeilge le foghlaim – agus le múineadh. Is gné lárnach den teanga iad, áfach, agus tá sé ríthábhachtach go mbeidís ar eolas ag foghlaimeoirí chun gur féidir leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí Ghaeilge.
Are you struggling to help your students understand the prepositional pronouns? You’re not alone. Teachers around the country have highlighted the prepositional pronouns as one of the most difficult aspects of Irish grammar to learn – and to teach. They are a core part of the language, however, and it is important for learners to familiarise themselves with them to ensure effective communication.

Is féidir leat na forainmneacha réamhfhoclacha a mhúineadh anois i mbealach spraíúil agus éifeachtach leis an gcluiche idirghníomhach, Póstaer Pearsan. Arna fhorbairt ag Gaelchultúr, tugann Póstaer Pearsan tacaíocht do mhúinteoirí na scileanna teanga a thabhairt dá gcuid daltaí leis an dúshlán gramadaí seo a shárú.
Now, with the help of our interactive game Póstaer Pearsan, you can make teaching the prepositional pronouns fun and engaging. Created by Gaelchultúr, Póstaer Pearsan supports teachers in enabling their students to master this complex aspect of Irish grammar.

Leis an nGaeilge a cheiliúradh agus a spreagadh i seomraí ranga timpeall na tíre, tá lúcháir orainn a fhógairt go bhfuilimid ag tabhairt 600 cóip den acmhainn foghlama seo saor in aisce do mhúinteoirí agus do scoileanna.
To celebrate the Irish language and promote its use in classrooms across the country, we’re thrilled to announce that we are giving away 600 complimentary copies of this learning resource to teachers and schools.

Is é €49.95 gnáthphraghas an chluiche ach do thréimhse theoranta beidh an táirge seo go hiomlán saor in aisce!* Le do chóip de Phóstaer Pearsan a fháil ní gá ach cliceáil ar an nasc seo.
This game is worth €49.95 but for a limited time only, we’re giving it away completely free of charge.* To get your complimentary copy of Póstaer Pearson click here.

Ach déan deifir, níl ach 600 cóip den phóstaer ar fáil agus cuirfear deireadh leis an margadh dochreidte seo ar an 11 Meitheamh 2021.
But hurry, there are just 600 copies available, and this incredible offer ends 11 June 2021.

Seolfar amach gach cóip den phóstaer an tseachtain dar tús an 14 Meitheamh 2021.
Complimentary copies of Póstaer Pearsan will be posted the week commencing 14 June 2021. 

*Ní bheidh ach costas an phostais le híoc agat.
*Postage and packing fees apply.