Cumann Litearachta na hÉireann – 45ú Comhdháil Bhliantúil

Fáiltíonn Cumann Litearthachta na hÉireann roimh thograí le haghaidh an 45ú comhdháil idirnaisiúnta a bheidh ar siúl in Institiúid Oideachais Marino, BÁC ar an 12ú /13ú Samhain 2021. Fáiltítear roimh thograí a bhaineann le cleachtas/taighde sa litearthacht i ngach earnáil den chóras oideachais. Spriocdháta le haghaidh tograí: 25ú Meitheamh 2021 Leagan amach na seisiún: Paipéar 30 nóiméad nó ceardlann 60 noiméad Leagan amach na dtograí : Achoimre 150-300 focal le seoladh isteach ar líne ag an nasc seo a leanas: https://bit.ly/31pStAG Ag brath ar shrianta na pandéime COVID-19 ag an am, réachtálfar an chomhdháil ar líne, más gá. Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an nasc seo.