Technology


Ar an leathanach seo tá acmhainní tacaíochta do Ríomheolaíocht na hArdteiste.
Má tá tú ar lorg leabhar faoi leith, téigh chuig Eolaire Áiseanna Teagaisc nó chuig Bunachar Áiseanna.

Pictiúr Eolais

Anseo ta roinnt pictiúr eolais chun tacú le múinteoirí agus iad ag múineadh ar líne.
Tá COGG fíorbhuíoch den  tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí Teicneolaíochta san Oideachas as cead na hacmhainní seo a roinnt.

Aiseolas Éifeachtach

Comhdháil Ar Líne

Buntáistí na Físghabhála Scáileáin

Sioncrónach agus Neamhshioncrónach

Leabharmharcáil Ar Líne

Leideanna Folláine – Teagaisc go Cianda

Ardán á Roghnú

Techspace

Is gluaiseacht náisiúnta é TechSpace a chuireann deiseanna ar fáil do dhaoine óga a bheith
cruthaitheach agus úsáid á baint acu as an teicneolaíocht. Is aidhm leis a bheith mar an bpríomhghréasán teicneolaíochta cruthaithí d’oideachasóirí
chun oiliúint agus nuashonrú a dhéanamh sa Chruthaitheacht dhigiteach agus i STEAM. Níos mó eolais anseo.

Teicneolaíocht Iar-bhunscoile

Sraith Físeán ón an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí faoin teicneolaíocht san iar-bhunscoil.

Ríomheolaíocht na hArdteiste

Ar an leathanach seo tá lámhleabhair don Ríomheolaíocht don Ardteistiméireacht cruthaithe ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí. Tá lámhleabhair ar: Bunachair Shonraí, HTML – CSS, Javascript agus Python.

HTML – CSS – ar fáil anseo

Javascript – ar fáil anseo

Python – ar fáil anseo