Communities of Practice

Pobail Chleachtais i Nuatheangacha Iasachta (MFL) á mbunú d’iar-bhunscoileanna Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le Teangacha Iar-bhunscoile Éireann. Seisiún eolais ar líne ar an 11 Feabhra idir 7.00 i.n. – 8.00 i.n.

Tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

Bileog Eolais ar fáil anseo.