Digi Tech do Theangacha – Cabhrú le Múinteoirí Teanga


Tá Digi Tech do Theangacha, uirlis féinmheastóireachta, forbartha ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT), an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) agus Teangacha Iar-bhunscoile na hÉireann (PPLI) chun cabhrú le múinteoirí teanga féinmheasúnú agus forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas digiteach i seomra ranga na dteangacha.

Agus é spreagtha ag an doiciméad, Creat Foghlama Digití d’Iar-Bhunscoileanna agus fréamhaithe ann, cuidíonn Digi Tech do Theangacha le múinteoirí teanga agus le ranna NTI réimsí forbartha a aithint maidir le teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí digiteacha a leabú ina modheolaíochtaí teagaisc.

Ar fáil anseo.