Dianchúrsa Gaeilge

dianchursa-ghaeilgeDianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge – Gach Lúnasa

  • Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid gramadaí?
  • Ar mhaith leat bheith níos líofa sa rang?
  • Ar mhaith leat mioneolas faoi théarmaíocht ábhair?
  • Ar mhaith leat cuidiú a fháil le nótaí/tuairiscí a scríobh nó le labhairt le tuismitheoirí?

Seo an cúrsa duit!

Níl aon táille ar an gcúrsa seo

Dianchúrsa 2018:

Dátaí:  20 – 24ú Lúnasa

Ionad:  Gaelcholáiste Chnoc na Labhras, Luimneach

Foirm iarratais ar fáil anseo : Foirm iarratais 2018

Beidh ceardlanna lae sna hábhair éagsúla ar siúl ar an Aoine 24ú Lúnasa.

Lóistín 2018
Beidh lóistín ar fáil ag ráta speisialta in Ollscoil Luimnigh do mhúinteoirí atá ag freastal ar an chúrsa. Is féidir an uimhir áirithinte a fháil ó oifig COGG nuair atá tú cláraithe don chúrsa.
 
€30 an duine san oíche (duine aonair)
€45 an lánúin san oíche
 
Arasáin faoi throscáin atá i gceist.
Níl aon seomra dhá leaba ar fáil.
Tá na seomraí ar fad en-suite agus cuirtear éadaigh leapa, tuáillí agus earraí níocháin ar fáil.
Rátaí féinfhreastail atá i gceist. Níl bricfeasta san áireamh ná glanadh an arasáin.
 
Ní gá do mhúinteoirí an lóistín seo a úsáid – tá fáilte roimh gach éinne a socruithe féin a dhéanamh.

Tuilleadh eolais: [email protected] | 01 6340831

Dianchúrsa 2018

Ceardlann Lae 2018