Dianchúrsa Gaeilge 2021

Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Dé Luain – Dé hAoine

16- 20 Lúnasa 2021

Beo ar líne

Tuilleadh eolais nasc

Is féidir clarú don Dianchúrsa  tríd an nasc seo:  http://bit.ly/Dianchúrsa2021