Cumann Litearachta na hÉireann – 45ú Comhdháil Bhliantúil


Fáiltíonn Cumann Litearthachta na hÉireann roimh thograí le haghaidh an 45ú comhdháil idirnaisiúnta a bheidh ar siúl in Institiúid Oideachais Marino, BÁC ar an 12ú /13ú Samhain 2021. Fáiltítear roimh thograí a bhaineann le cleachtas/taighde sa litearthacht i ngach earnáil den chóras oideachais.

Spriocdháta le haghaidh tograí: 25ú Meitheamh 2021

Leagan amach na seisiún: Paipéar 30 nóiméad nó ceardlann 60 noiméad

Leagan amach na dtograí : Achoimre 150-300 focal le seoladh isteach ar líne ag an nasc seo a leanas: https://bit.ly/31pStAG
Ag brath ar shrianta na pandéime COVID-19 ag an am, réachtálfar an chomhdháil ar líne, más gá.
Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar an
nasc seo.