Corpoideachas – Ábhair Thacaíochta don tSraith Shinsearach


Ar an leathanach seo, tá liosta d’acmhainní a thacóidh le múineadh an Chorpoideachais ag leibhéal na Sraithe Sinsearaí.

T1: Scil agus teicníc a fhoghlaim agus a fheabhsú

T2: Éilimh fhisiceacha agus shíceolaíocha an taispeántais

T3: Struchtúir, straitéisí, róil agus gnásanna

T5: Gníomhaíocht choirp a chur chun cinn

T7: Gníomhaíocht choirp agus ionchuimsiú

T9: Inscne agus gníomhaíocht choirp

Eile