Concern – Acmhainní


Ar an leathanach seo tá naisc go dtí acmhainní teagaisc trí heán na Gaeilge. Is aistriúcháin iad ar na gcláir ‘Hunger Heroes’agus ‘Someone Like Me’atá in oiriúint don bhunscoil. Tá póstaeirí faoi réimse leathan téamaí agus na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaitheatá in oiriúint don iar-bhunscoil agus na hardranganna bunscoile freisin.