Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais 2022

Beidh Comhdháil ar Riachtanais Speisialta Oideachais á reáchtáil ag Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022 in Óstán Pháirc an Mhuilinn Chearr, Co. na hIarmhí, Déardaoin, an 24 Samhain 2022.

Téama

Bláthú – Deiseanna Forbartha, Deiseanna Fáis

An Clár

Beidh réimse leathan cheardlann ar siúl do mhúinteoirí agus príomhoidí bunscoile agus don iar-bhunscoile arís i mbliana le seisiúin chomhthreomhara ar siúl ag an am céanna. I measc na réimsí éagsúla a phléifear, beidh na réimsí thíos agus go leor eile!

Níos mó eolais agus nasc chun clárú ar fáil anseo.