Comórtas – Aistritheoirí Óga


Gairm ar aistritheoirí óga! Tá an comórtas Aistritheoirí Óga, 2020 seolta.
Agus í ag seoladh an tríú heagrán den chomórtas Aistritheoirí Óga, mhol Aislínn McCrory, Ceann Aonad an Aistriúcháin Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, do dhaltaí meánscoile a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu “triail a bhaint as an aistriúchán” agus “blaiseadh a fháil de na dúshláin a bhíonn roimh aistritheoirí gairmiúla in institiúidí an Aontais Eorpaigh.” Níos mó eolais anseo.