Cleite


Is áis luathléitheoireachta í Cleite atá curtha ar fáil ag An Áisaonad. Tá 4 Bhanda i gceist. Chomh maith le sin tá Ábhair Thagartha, Ábhair Thacaíochta, Clár Thúsfhuaimeanna agus Cluichí Boird. Tá Cluichí ar Líne ar fáil ó CCEA. Tá COGG fíorbhuíoch as cead An Áisaonad agus CCEA na hacmhainní seo a roinnt.