Ceol – Acmhainní Tacaíochta don tSraith Shóisearach


Acmhainní ceoil chun tacú le múinteoirí ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí. Acmhainní na hArdteiste ar fáil anseo.

Cór / Canadh

Cordaí Tionlacain

Cumadóireacht

Cumadóireacht Séise

Póstaeir

Scileanna Éisteachta / Ceoil

Snagcheol

Stíleanna Éagsúla Ceoil

Cur síos ar O Fortuna as Carmina Burana

(TF: 1.11, 1.14, 2.9, 3.3)

Cur síos ar cheol reggae

(TF: 2.11, 3.3)

Danse Macabre le Saint-Saëns

(TF: 1.11, 1.14, 3.3, 3.6)

Cur síos ar Réamhcheol do Carmen le Bizet

(TF: 1.11, 1.14, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3)

Cur síos ar Bolero le Ravel. Téama agus breachnuithe

(TF: 1.11, 1.14, 2.3, 2.9, 3.1, 3.3)

Comparáid idir píosaí le stíl chomónta

(TF: 1.2, 1.12, 1.14, 2.3, 3.1, 3.3, 3.10)

Téarmaíocht / Foclóir

Teimpléid