Ceimic na Cistine


Is comhfhiontar idir Scoil an Oideachais agus Scoil na Ceimice in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉ Gaillimh) í forbairt na bhfíseán le haghaidh Ceimic Chistine. Forbraíodh an fiontar le maoiniú EXPLORE. Tagann mic léinn agus foireann OÉ Gaillimh le chéile in EXPLORE chun smaointe nuálacha a sheachadadh. Ba é an spreagadh le haghaidh na bhfíseán le haghaidh Ceimic Chistine an eolaíocht a chur chun cinn i measc daltaí bunscoile. Cuireann an tsraith sé fhíseán agus an paca acmhainní do mhúinteoirí lena mbaineann leis na hiarrachtaí reatha for‑rochtana atá ar bun ag Scoil na Ceimice i gcúrsaí eolaíochta agus leis an tsraith Science Hook (atá ar fáil saor in aisce ar iBook nó ar ardán gréasáin, ar fáil anseo) a forbraíodh i Scoil an Oideachais.

Ceimic na Cistine

Ceimic na Cistine – ar fáil anseo