Ceannairí don Todhchaí – Clár don Idirbhliain

Is comhthionscnamh é “Ceannairí don Todhchaí – Clár don Idirbhliain” idir CLG agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Is clár traschuraclaim é ina bhfuil sraith modúl a bhfuil sé mar aidhm acu aibíocht, tionscnaíocht, freagracht agus scileanna ceannaireachta a spreagadh i ndaltaí. Cuireann an clár an t-eolas agus na scileanna ar fáil atá riachtanach le tacú leis na róil uilig atá riachtanach le reachtáil éifeachtach Cluichí Gaelacha. Mar chuid den chlár tugtar dúshlán do dhaltaí Bliotsa Sárchluichí CLG a eagrú agus a reachtáil nó Ionad Sárchluichí do dhaltaí níos óige a bhunú agus/nó tacú le cóitseáil daltaí níos óige sa scoil nó i measc an phobail.

Ceannairí don Todhchaí


Cliceáil anseo chun níos mó a fhoghlaim faoi Ceannairí don Todhchaí.