Cartlann Catagóir: Nuacht ó COGG

Aighneacht le cur Faoi Bhráid An Post

Aighneacht le cur faoi bhráid  An Post maidir le hullmhú Scéimeanna faoi fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla (2001)

Bunaíodh an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta faoi fhorálacha Alt 31 den Acht Oideachais (1998). I measc na bhfreagrachtaí atá ar an gComhairle, luaitear seirbhísí taca (tuilleadh…)

1 5 6 7