Category Archives: Nuacht ó COGG

Múinteoirí eacnamaíochta na hardteiste

Múinteoirí Eacnamaíocht na hArdteiste:

Comhairliúchán ar siúl anois faoin siollabas laesaithe. Lean an nasc…

http://ncca.ie/ga/Curaclam-agus-Meas-nacht/Oideachas_Iar Bhunscoile/An_tSraith_Shinsearach/Comhairli%C3%BAch%C3%A1n/

Éacht Ollscoile

Tá gradam idirnáisiúnta ó Apple bainte amach ag cúrsa an Mháistir Gairmiúil san Oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Dúirt Seán Ó Grádaigh, léachtóir ar an gcúrsa, gur aitheantas é gradam Apple ar an leas atá siad ag baint as an teicneolaíocht i gcúrsa atá dá theagasc i nGaeilge.  Is é an chéad uair é a gradam bronnta ar institiúid oideachais taobh amuigh de Stáit Aontaithe Mheiriceá.

‘Jamie’ – Tacaíocht do dhaltaí na hardteiste

JAMIE:http://youtu.be/3Lx-VTOsWvk
Tacaíocht do dhaltaí na hArdteiste ar Youtube!

cid:image008.png@01D045E3.98E4AB40

 

Is éard atá in Jamie ná sraith de ghearrthóga fístéipe a chuirfear ar ár gcainéal Youtube Jamie a bhfuil sé mar aidhm aige daltaí a chur ar an mbóthar ceart le Gaeilge na hArdteiste. Beidh a áit féin aige freisin ar shuíomh idirlín IOM le hábhar tacaíochta do dhaltaí: www.mie.ie/jamie. Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce do dhaltaí a d’fhéadfadh teacht chugainn, a spreagadh leanúint ar aghaidh lena gcuid staidéir in IOM.

Buaiteoirí

taoiseach-2015-award-coggTá na gradaim rRialtais anois ceithre bliana déag ar an bhfód agus aitheantas bainte amach acu mar chomhartha barr feabhais na n-áisíneachtaí rialtais atá ag cur seirbhísí ar fáil ar bhealaí nuálacha.

Bhí an-bhród ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a bheith ar dhá ghearrliosta don ghradam rochtana agus don ghradam don suíomh is fearr i
nGaeilge agus ba chúis ríméid í nuair a bronnadh an gradam don suíomh Ghaeilge ar an suíomh ath-dheartha www.cogg.ie . Ba é An Taoiseach, Enda Kenny , a bhronn an gradam ar Phríomhfheidhmeannach COGG, Muireann Ní Mhóráin, ag ócáid i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar 29 Eanáir.

Bhí na moltóirí an-tógtha le húsáid na Gaeilge ar fud an tsuímh agus an úsáid a bhaintear as meáin ar nós iTunesU le díriú ar sprioc phobal an tsuímh. Moladh chomh héasca agus atá sé an suíomh a úsáid le raon an-leathan áiseanna a aimsiú.

Comhpháirtíocht idir Examcraft agus Freeman Contingent a bhí san ath-dhearadh agus an suíomh nua á rochtain ag na mílte duine anois go seachtainiúil.

1 11 12 13 14 15 16