Category Archives: Nuacht ó COGG

Harry Potter le J.K. Rowling

Tá an leagan Gaeilge den leabhar clúiteach seo, aistrithe ag Máire Ní Mhaoláin, athfhoilsithe agus ar fáil arís.

Níor shamhail Harry Potter go raibh sé éagsúil le gasúir eile nó gur thug arracht d’fhear mór dúshúileach tarrtháil air agus gur chláraigh sé i Scoil Draíodóireachta Hogwarts

Bain Súp As!

Tá treoir nua maidir le múineadh na gramadaí ar fáil anois – Bain Súp As! le hAisling Ní Dhíorbháin. Tá sé dírithe ar mhúinteoirí agus daltaí bunscoile. Tá rialacha gramadaí na Gaeilge le haimsiú ag na foghlaimeoirí.

Díríonn gach ceacht agus gníomhaíocht aird na bhfoghlaimeoirí ar struchtúir na teanga. Tugann lámhleabhar an mhúinteora treoir ar úsáid an diosca sa seomra ranga.

Áis le fáil ar an mbunachar áiseanna

https://www.cogg.ie/bunchar-aiseanna

On Y Va!

Tairiscint speisialta ar Forever Languages

Tá  tairiscint speisialta ar Forever Languages ar leabhair scoile On y va! 1 + 2. Téacsleabhair Fraincise d’iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge.

Is é On y va! an t-aon chúrsa Fraincise trí Ghaeilge atá ar fáil don Teastas Sóisearach.

Is don chéad bhliain iarbhunscoile On y va! 1 agus is don dara agus don tríú bliain On y va! 2. D’fhoilsigh Authentik an cúrsa seo le tacaíocht ó COGG.

Tabharfar lacáiste 10% agus postas saor in aisce ar orduithe a íocfar roimh 30 Meitheamh 2015. Níl le déanamh ach COGG a lua nó códfhocal COGG a úsáid agus an t-ordú á dhéanamh agat ar ár suíomh gréasáin: www.foreverlanguages.com

Tá CD ar fáil leis na leabhair, le hábhar éisteachta agus tá nótaí múinteora le fáil ar an suíomh www.foreverlanguages.com

Cuir ríomhphost chuig [email protected] le haghaidh tuilleadh sonraí.

Lean muid ar Facebook www.facebook.com/ForeverLanguages agus ar Twitter @ForeverLangs

Taighde Nua

Taighde nua faoi na dúshláin a bhaineann le soláthar múinteoirí a chinntiú d’iarbhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge le Seán Ó Grádaigh

Lean an nasc : http://www.cogg.ie/taighde/

1 10 11 12 13 14 16